Over ons

In Netwerk 1WO2 werken vrijwilligersorganisaties samen die gericht zijn op de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Azië. Netwerk 1WO2 wil bijdragen aan de duurzaamheid van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het levend houden van de herinnering daaraan. Cruciaal uitgangspunt daarbij is het verbinden en uitdragen van de twee gezichten van de Tweede Wereldoorlog – in Azië en in Europa.

Netwerk 1WO2 streeft naar een duurzame verbinding tussen vrijwilligersorganisaties.
Daarvoor zullen jaarlijks 2-3 bijeenkomsten plaatsvinden voor alle leden en geïnteresseerden. Daarnaast wordt deze website uitgebouwd tot een digitaal platform waar vrijwilligersorganisaties kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

De eerste bijeenkomst vond plaats op zaterdag 24 september 2016.

Initiatiefnemer

Netwerk 1WO2 is een initiatief van de Werkgroep 1WO2 waarin een aantal koepelorganisaties van oorlogsgetroffenen samenwerken (COVVS, SHBSS , het Indisch Platform en de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 ), ondersteund door Cogis  en Pelita , partners in Arq .

Al enkele jaren hebben de koepelorganisaties toegewerkt naar de oprichting van Netwerk 1WO2. Voorzitter van Werkgroep 1WO2 Dik de Boef: “Met de oprichting van Netwerk 1WO2 is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Hiermee zorgen we voor een breed gebaar in het domein van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het is immers op allerlei terreinen van belang dat de verbinding tussen de Tweede Wereldoorlog in Azië en Europa tot stand komt.”

Tijdens de bijeenkomst is het  Netwerk 1WO2 opgericht. Op 24 september 2016 vond de eerste bijeenkomst van Netwerk 1WO2 plaats.