Conferentie 2010

In 2010 organiseerde het COVVS de conferentie Het verleden verankeren in de toekomst. 83 organisaties van oorlogsgetroffenen, waaronder een aantal 4 en 5 mei comités, kwamen bijeen om met elkaar te discussiëren over het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de toekomst van de organisaties van oorlogsgetroffenen.

Lees hier het verslag van de conferentie.