Conferenties

Conferentie 2016

“Goede lezingen, goed initiatief, hopend op een vruchtbare toekomst wat betreft herdenken.”

“Stilstaan bij wat er is gebeurd, is goed om verder te gaan. Men kan niet genoeg hierover praten.”

Dit zijn twee reacties van deelnemers aan de conferentie 1WO2: Jongeren en de toekomst van herdenken. Ruim honderd geïnteresseerden kwamen op 14 mei 2016 bijeen in Amersfoort om te praten over de volgende onderwerpen: Hoe houden we de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend? Hoe blijven we in de toekomst de oorlog herdenken? En hoe betrekken we jongeren daarbij?

Het gevarieerde programma bestond uit lezingen, een forumdiscussie met jongeren, een theatervoorstelling en gespreksgroepen waarin de deelnemers met elkaar in discussie gingen. De diverse lezingen en verslagen van de zeven gespreksgroepen worden gebundeld en zullen in het najaar van 2016 in boekvorm verschijnen.

Netwerk 1WO2
De belangrijkste gebeurtenis van de conferentie was de oprichting van het Netwerk 1WO2. Dit is een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties die gericht zijn  op de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Azië. Netwerk 1WO2 wil bijdragen aan de duurzaamheid van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het levend houden van de herinnering daaraan. Cruciaal uitgangspunt daarbij is het verbinden en uitdragen van de twee gezichten van de Tweede Wereldoorlog – in Azië en in Europa. Op 24 september zal de eerste officiële bijeenkomst  van Netwerk 1WO2 plaatsvinden in Diemen.

Lees hier het verslag van de conferentie.