Natzweiler herdenking, Amersfoort, 4 november 2017
Goedemorgen, mijn naam is Heiko Roelfsema. En wat een eer om hier voor u te mogen staan. Marjolijn, hartelijk dank dat je mij hebt uitgenodigd, mede ook in het kader van ons beider streven om de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zoals die hier in het Westen maar ook in het overzeese Nederlands-Indië zijn meegemaakt meer met elkaar te vermengen, omdat ze veel meer overeenkomen dan dat ze verschillen.
Lees hier de volledige toespraak van Heiko Roelfsema.

Zaterdag 7 oktober 2017 j.l.
vond de derde bijeenkomst Netwerk 1WO2 plaats
bij Stichting Arq te diemen.

U vind via deze link een verslag.
 

 

Netwerk 1WO2
In Netwerk 1WO2 werken vrijwilligersorganisaties samen die gericht zijn op de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Azië. Netwerk 1WO2 wil bijdragen aan de duurzaamheid van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het levend houden van de herinnering daaraan. Cruciaal uitgangspunt daarbij is het verbinden en uitdragen van de twee gezichten van de Tweede Wereldoorlog – in Azië en in Europa.

Lees verder....

Harriet Ferdinandus en Dik de Boef
leggen namens de Werkgroep 1WO2 een krans
tijdens de herdenking Japanse Vrouwenkampen
op 27 augustus 2017.

Visie
De sporen, trauma’s en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd aanwezig in onze samenleving. Het massale geweld van de oorlog, de vervolgingen en de schendingen van de democratische rechtstaat hebben diepe wonden geslagen die generaties lang doorwerken. Nog altijd is er een groot aantal vrijwilligersorganisaties van oorlogsslachtoffers actief, elk met hun eigen achtergrond, die het belangrijk vindt om uit te dragen: dit nooit weer.

Lees verder....

Conferenties
“Goede lezingen, goed initiatief, hopend op een vruchtbare toekomst wat betreft herdenken.”
“Stilstaan bij wat er is gebeurd, is goed om verder te gaan. Men kan niet genoeg hierover praten.”
Dit zijn twee reacties van deelnemers aan de conferentie 1WO2: Jongeren en de toekomst van herdenken.

Lees verder....

Impressie
In het fotoalbum kunt u een impressie krijgen van de diverse activiteiten.

Bekijk de foto's hier....