Mede mogelijk gemaakt door:

 

 

Essay

Op 4 mei staan we twee minuten stil bij De Tweede Wereldoorlog en herdenken we de getroffenen. Maar waarom zijn we eigenlijk twee minuten stil en niet één of drie? En wat doet dat herdenken met onszelf en met onze naasten? 

In het ARQ-essay ‘De tweede minuut stilte’, beschrijven historicus Ilse Raaijmakers en psycholoog Bertine Mitima-Verloop de oorsprong, ontwikkeling en het effect van dit oude herdenkingsritueel. 

Je kunt het ARQ-essay 2020 hieronder downloaden. Wij wensen je veel leesplezier!

Download: Essay De tweede minuut stilte      

 

 

 

Nieuw thema 'Leven met oorlog' gepubliceerd
27 maart 2020

Vanaf vandaag is op de website www.tweedewereldoorlog.nl het nieuwe thema ‘Leven met Oorlog’ te lezen, dat uitgebreid ingaat op de verschillende aspecten van de doorwerking van oorlog op individu en samenleving. 

In 2020 vieren we dat we 75 jaar in vrijheid leven. Dat betekent echter ook, dat mensen al 75 jaar vaak ingrijpende herinneringen met zich meedragen. Om meer bekendheid te geven aan de doorwerking van oorlog, heeft ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld in nauwe samenwerking met getroffenenorganisaties, waaronder Vriendenkring oud-Natzweilers, Vriendenkring Neuengamme, COVVS en Stichting Pelita, het thema ‘Leven met Oorlog’ samengesteld. Dit thema is vanaf vandaag beschikbaar op www.tweedewereldoorlog.nl, het online kennisplatform over de Tweede Wereldoorlog, gericht op een breed en jong publiek. De website is een initiatief van Platform WO2, een netwerkorganisatie waarin verschillende instituten die werkzaam zijn binnen het Nederlandse oorlogsveld, samenwerken. 

Hoe werkt een oorlog door in individuen en in de samenleving? Hoe komt erkenning tot stand, en hoe worden herinneringen tussen generaties doorgegeven? Lees het nu allemaal in het nieuwe thema Leven met Oorlog.  

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het vfonds. Vind jij Vrede en Vrijheid ook belangrijk? En vind jij de projecten die het vfonds ondersteunt interessant? Word dan vandaag nog vriend van het vfonds via deze link. Dit is helemaal gratis dankzij de goede doelen loterijen.  

 

 

 

 

MELD JE AAN! - Wij Herdenken Jongerenconferentie  

 

Op zondagmiddag 3 november 2019 vindt de tweede editie van de Wij Herdenken Jongerenconferentie plaats. Met deze conferentie willen we jongere doelgroepen en de vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor het levend houden van de herinnering aan WO2 met elkaar in contact brengen.  

Deze conferentie zal in het teken staan van herinnering en nieuwe media: Hoe kunnen social media worden ingezet om de herinnering aan WO2 bij jongere generaties levend te houden? Op welke manier kunnen vrijwilligersorganisaties met deze nieuwe technieken aan de slag gaan? 

Met bijdragen van onder meer Eveline van Rijswijk, Jeroen Jansz en digitale communicatie-experts van RAUWcc en N=5.

Wil je bij deze conferentie aanwezig zijn? Zet zondag 3 november 2019 dan nu in je agenda.

Meld je nu aan via een mail naar wijherdenken@gmail.com, met als onderwerp ‘Aanmelding Jongerenconferentie 2019’ en in het bericht je naam, leeftijd en eventueel je organisatie.

Houd ook onze Facebookpagina in de gaten, voor updates en meer informatie. 

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij. 

Met vriendelijke groet, 

Jongerenteam 

 

 

 

Eerdere activiteiten:

 

Mede mogelijk gemaakt door:

          

 

 

Op zaterdag 3 november 2018 vindt de conferentie Wij Herdenken: elke generatie haar verhaal plaats. Voor deze conferentie willen we u van harte uitnodigen.

Elke familie heeft haar eigen geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Ook klein- en achterkleinkinderen staan stil bij het verleden. Tijdens de conferentie vertellen jongeren op creatieve wijze hun verhaal. Met film, muziek, fotografie en gesproken woord tonen zij hun verbondenheid met de Tweede Wereldoorlog.

Entree is gratis en u kunt zich aanmelden via www.facebook.com/wijherdenken. Het programma zal van 12.30 uur tot 18.00 uur duren, in Dudok in Den Haag (Hofweg 1A). Mogelijke vragen kunt u richten aan wijherdenken@gmail.com 

Er is op de conferentie ruimte voor bezinning. Waarom gaan jongeren op zoek naar het verleden? Hoe willen jongeren herdenken? Waar hebben zij behoefte aan? Zij zullen samen met het publiek die vragen beantwoorden:

Hein Hoffmann - Programmamaker bij NTR en regisseur van 13 in de Oorlog
Susan Hogervorst - Historicus gespecialiseerd in herdenken en herinneren
Robin Block - Schrijver, muzikant en performer
M. - Spokenword artiest
Nationale Jongerenherdenking - Organiseerde de eerste herdenking voor en door jongeren
Hidde Smedinga - Pianist
Lara Nuberg - Schrijver en blogger
Berend Katz - Ontwerper, kunstenaar en fotograaf
Zsara Grünfeld - Kunstenaar en fotograaf
Smita James - Spokenword artiest

De bijeenkomst is georganiseerd door een groep jongeren die elkaar ontmoet hebben via het Netwerk 1WO2.

Hoewel deze conferentie voor en door jongeren is, zijn mensen van andere generaties van harte welkom. Als u ouder bent dan 35 jaar, dan hopen we dat u in elk geval één tiener of twintiger mee zult nemen. Trommel uw (klein)kinderen, buren, neefjes of nichtjes op en kom naar Dudok op 3

 

 

 

 

Natzweiler herdenking, Amersfoort, 4 november 2017
Goedemorgen, mijn naam is Heiko Roelfsema. En wat een eer om hier voor u te mogen staan. Marjolijn, hartelijk dank dat je mij hebt uitgenodigd, mede ook in het kader van ons beider streven om de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zoals die hier in het Westen maar ook in het overzeese Nederlands-Indië zijn meegemaakt meer met elkaar te vermengen, omdat ze veel meer overeenkomen dan dat ze verschillen.
Lees hier de volledige toespraak van Heiko Roelfsema.

Zaterdag 7 oktober 2017 j.l.
vond de derde bijeenkomst Netwerk 1WO2 plaats
bij Stichting Arq te diemen.

U vind via deze link een verslag.
 

 

Netwerk 1WO2
In Netwerk 1WO2 werken vrijwilligersorganisaties samen die gericht zijn op de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Azië. Netwerk 1WO2 wil bijdragen aan de duurzaamheid van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het levend houden van de herinnering daaraan. Cruciaal uitgangspunt daarbij is het verbinden en uitdragen van de twee gezichten van de Tweede Wereldoorlog – in Azië en in Europa.

Lees verder....

Harriet Ferdinandus en Dik de Boef
leggen namens de Werkgroep 1WO2 een krans
tijdens de herdenking Japanse Vrouwenkampen
op 27 augustus 2017.

Visie
De sporen, trauma’s en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd aanwezig in onze samenleving. Het massale geweld van de oorlog, de vervolgingen en de schendingen van de democratische rechtstaat hebben diepe wonden geslagen die generaties lang doorwerken. Nog altijd is er een groot aantal vrijwilligersorganisaties van oorlogsslachtoffers actief, elk met hun eigen achtergrond, die het belangrijk vindt om uit te dragen: dit nooit weer.

Lees verder....

Conferenties
“Goede lezingen, goed initiatief, hopend op een vruchtbare toekomst wat betreft herdenken.”
“Stilstaan bij wat er is gebeurd, is goed om verder te gaan. Men kan niet genoeg hierover praten.”
Dit zijn twee reacties van deelnemers aan de conferentie 1WO2: Jongeren en de toekomst van herdenken.

Lees verder....

Impressie
In het fotoalbum kunt u een impressie krijgen van de diverse activiteiten.

Bekijk de foto's hier....