Nationale Hannie Schaft Stichting

Achtergrond Nationale Hannie Schaft Stichting

Opkomen voor de vrijheid en tegen uitsluiting. Keuzes maken op momenten waarop het erop aankomst. Dit zijn leidende thema’s voor onze Stichting. Hannie Schaft en haar verzetskameraden zijn daarbij inspiratiebronnen. Juist ook in de huidige tijden.

De Stichting is zeer actief, met de Nationale Hannie Schaft Herdenking op de laatste zondag van november als jaarlijks hoogtepunt. Hierbij zijn vele prominenten, burgers en vertegenwoordigers van diverse (nationale) oorlogs-, verzets- en gelieerde organisaties aanwezig.

Naast een van de gezusters Oversteegen, Freddie, inmiddels ruim 90 jaar, die samen met Hannie Schaft en in 2016 overleden zus Truus Menger-Oversteegen in het gewapend Verzet zat.

Krachtige vrouwen, die volop in het leven stonden -en Freddie nog steeds staat- en veel warmte, wijsheid en inzichten hebben te bieden aan de (jonge) mensen die zij ontmoet(t)en. In 2014 mochten zij uit handen van minister president Mark Rutte het Mobilisatie- Oorlogskruis ontvangen.

Steeds meer proberen wij een brug te slaan naar de jongere generaties en naar actuele thema's.

Zie ook onze website voor meer informatie over de Stichting: http://www.hannieschaft.nl/home.