Over ons

  Bijeenkomst Netwerk 1WO2
Op zaterdag 7 oktober 2017 vind de derde bijeenkomst Netwerk 1WO2 plaats bij Stichting Arq te diemen.
U vind via deze link meer informatie over het programma, tijden en locatie.
 
  In Netwerk 1WO2 werken vrijwilligersorganisaties samen die gericht zijn op de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Azië.
 

Netwerk 1WO2
In Netwerk 1WO2 werken vrijwilligersorganisaties samen die gericht zijn op de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Azië. Netwerk 1WO2 wil bijdragen aan de duurzaamheid van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het levend houden van de herinnering daaraan. Cruciaal uitgangspunt daarbij is het verbinden en uitdragen van de twee gezichten van de Tweede Wereldoorlog – in Azië en in Europa.

Lees verder....

Initiatiefnemer

Netwerk 1WO2 is een initiatief van de Werkgroep 1WO2 waarin een aantal koepelorganisaties van oorlogsgetroffenen samenwerken (COVVS, SHBSS , het Indisch Platform en de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 ), ondersteund door Cogis  en Pelita , partners in Arq .

Al enkele jaren hebben de koepelorganisaties toegewerkt naar de oprichting van Netwerk 1WO2. Voorzitter van Werkgroep 1WO2 Dik de Boef: “Met de oprichting van Netwerk 1WO2 is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Hiermee zorgen we voor een breed gebaar in het domein van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het is immers op allerlei terreinen van belang dat de verbinding tussen de Tweede Wereldoorlog in Azië en Europa tot stand komt.”

Tijdens de bijeenkomst is het  Netwerk 1WO2 opgericht. Op 24 september 2016 vond de eerste bijeenkomst van Netwerk 1WO2 plaats.

Harriet Ferdinandus en Dik de Boef
leggen namens de Werkgroep 1WO2
een krans tijdens de herdenking
Japanse Vrouwenkampen op 27 augustus 2017.

Visie
De sporen, trauma’s en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd aanwezig in onze samenleving. Het massale geweld van de oorlog, de vervolgingen en de schendingen van de democratische rechtstaat hebben diepe wonden geslagen die generaties lang doorwerken. Nog altijd is er een groot aantal vrijwilligersorganisaties van oorlogsslachtoffers actief, elk met hun eigen achtergrond, die het belangrijk vindt om uit te dragen: dit nooit weer.

Lees verder....

Conferenties
“Goede lezingen, goed initiatief, hopend op een vruchtbare toekomst wat betreft herdenken.”
“Stilstaan bij wat er is gebeurd, is goed om verder te gaan. Men kan niet genoeg hierover praten.”
Dit zijn twee reacties van deelnemers aan de conferentie 1WO2: Jongeren en de toekomst van herdenken.

Lees verder....

Impressie
In het fotoalbum kunt u een impressie krijgen van de diverse activiteiten.

Bekijk de foto's hier....