Stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers

In 1972 werd het C.O.V.V.S. opgericht als een samenwerkingsverband van organisaties van verzetsmensen, ex-kampgevangenen en vervolgden. Zij, die de bezetting hadden overleefd, wilden zelf hun stem doen gelden. Het C.O.V.V.S. werd een gesprekspartner van regering en parlement.

secretariaat:
Overhoeksparklaan 154
1031 KC Amsterdam

email: ddeboef@xs4all.nl
website: http://covvs.nl

 

Kranslegging te Menteng Pulo in 2016
Ereveld Menteng Pulo is een erebegraafplaats in Jakarta op het Indonesische eiland Java. Dit ereveld is uitsluitend voor Nederlandse oorlogsslachtoffers en militairen. Bij het ereveld staat een kerk, een zogenaamde simultaankerk.