Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg

De Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS)
is een vrijwilligersorganisatie met als voornaamste doel het organiseren van de jaarlijkse herdenking bij het Drie-Pagodenmonument op Landgoed Bronbeek in Arnhem. Tijdens deze bijeenkomst worden de slachtoffers herdacht die hun leven lieten bij de aanleg van de beide Dodenspoorwegen. Ook worden spoorwegveteranen, nabestaanden en familieleden in de gelegenheid gesteld om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. 
Daarnaast initieert en organiseert de SHBSS projecten die de herinnering aan beide spoorwegen levend houden, zoals onderzoek, exposities en publicaties in het kader van publieksvoorlichting en educatie.

Bovendien organiseren wij in november 2017 weer een Pelgrimsreis naar Thailand: Op zoek naar antwoorden langs de Birma-Siam spoorweg om het persoonlijke verhaal te ontdekken van Nederlandse krijgsgevangenen die gedwongen werden om aan deze spoorweg te werken onder de Japanse bezetting.