Stichting Vriendenkring Mauthausen

De Vriendenkring Mauthausen is gesticht in 1984 met als doel de oprichting van een Nederlands monument op het terrein van het voormalige concentratiekamp.

Na de totstandkoming van dit monument in 1986 heeft de Stichting haar doelstelling verbreed tot

  • het levend houden van de herinnering aan de slachtoffers
  • het geven van bekendheid aan de geschiedenis van het kamp
  • het geven van aandacht aan oud-gevangenen, nabestaanden en anderen die een beroep op de Stichting doen.

Contact gegevens:

Stichting Vriendenkring Mauthausen
Postbus 51335
1007 EH AMSTERDAM

Voorzitter/Secretaris:
Marjon de Klijn,
Frans Halsstraat 71-hs,
1072 BN Amsterdam,
tel. 020-6768356, 06-48057860,
e-mail: klij0055@planet.nl
www:  http://www.mauthausen.nl
Facebook:  https://www.facebook.com/vriendenkringmauthausen1938/