Stichting Vriendenkring Neuengamme

De Stichting Vriendenkring Neuengamme stelt zich ten doel de nagedachtenis aan de omgekomenen in Neuengamme levend houden en de nabestaanden hierbij betrekken; waar nodig en mogelijk hulp bieden aan overlevenden en nabestaanden. Binnen de Nederlandse samenleving bekendheid geven aan de gebeurtenissen in het Neuengamme, de nasleep ervan en de Nederlandse betrokkenheid daarbij.

Dat laatste doet de stichting door middel van publicaties:
Nederlanders in Neuengamme (2005)
De Ramp in de Lübeckerbocht (2011)
de gebundelde lezingen van overlevende Jan van de Liet
en het tweejaarlijks Neuengamme Bulletin.

Bovendien informeert de stichting ook online:
www.vriendenkringneuengamme.nl
monument.vriendenkringneuengamme.nl
via haar eigen kanaal op youtube.com.