Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940–1945

De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 – 1945, opgericht op 22 april 1989, is een unieke vereniging. Uniek omdat het een vereniging is van drie leeftijdsgroepen “(klein)kinderen”, voor, in en na WOII geborenen. Hierdoor lopen de leeftijden van de leden momenteel uiteen van 37 tot 94 jaar.

Ons ledenbestand is opgebouwd vanuit het Joods verzet, het verzet in Indië, het christelijk verzet, het links verzet, dan wel individueel verzet. Naast de verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kern van de problematiek van “(klein)kinderen van” is dat zij vroeger of later tijdens het opgroeien worden geconfronteerd met/beïnvloed door het gedrag en emoties van hun ouders die onevenwichtig kunnen zijn.

De vereniging organiseert elk jaar een aantal regionale en 2 landelijke bijeenkomsten. Er worden jaarlijks door bestuur en leden diverse herdenkingen, symposia en onthullingen bijgewoond.

Wij geven per kwartaal een Nieuwsbrief uit. Onze vereniging is vertegenwoordigd in het C.O.V.V.S.  en in het Overlegorgaan van de Stichting Centrum ’45.

Voor meer informatie: www.verzetskinderen.nl