Verslag Workshop 11 februari 2017

Puntsgewijs verslag workshop samenwerking naoorlogse generaties

Workshop tijdens bijeenkomst 1WO2 11 februari 2017

Eerst werden in groepjes van twee thema’s bedacht waarop organisaties  van naoorlogse generaties konden samenwerken. Uit e-mailcontact met verschillende deelnemers voor de workshop waren ook al diverse thema’s gekomen. Het is nogal uiteenlopend: sommige thema’s zijn meer inhoudelijk, sommige meer organisatorisch.

Thema’s:
Fondsenwerving
Communicatie
Administratie
Gezamenlijke workshops/activiteiten
Gastlessen
Informatie delen
Social media gezamenlijk? Bijvoorbeeld twitter, facebook, instagram enz
Beheer/onderhoud websites. Websites aan elkaar linken
Samenwerken op thema’s
Reizende tentoonstelling?
Aansluiten op de actualiteit
Vrijwilligers vinden en begeleiden
Bundelen krachten/kennis

Hierna werden vier groepjes van vijf gevormd en moesten mensen een of twee thema’s kiezen en deze vervolgens concreet uitwerken.

Uitwerking:

 1. Websites linken:
  Inhoudelijk: via thema, bijvoorbeeld uitsluiting of door overal een link naar de actualiteit te plaatsen
  Vorm: eventueel reizen expositie
 2. Gezamenlijke activiteiten:
  Schoolprojecten 3e generatie bijvoorbeeld die op middelbare scholen over hun familiegeschiedenis komt vertellen.
 3. Werven vrijwilligers
  Uitwisseling van ‘best practices’. Er werden al enkele suggesties gedaan:
  het creëren van een gevoel van nabijheid en betrokkenheid
  de contacten warm te houd
  de vrijwilligers verantwoordelijkheid te durven geven.

Het moet duidelijk nog concreter worden. Dit zou kunnen door met een groepje geïnteresseerde bestuursleden/niet aangesloten leden van de naoorlogse generaties hierover verder te praten.